Gweithredu:

  • Ysgrifennu at eich Aelod o’r Senedd a'ch Aelod Seneddol.
  • Llofnodi deisebau.
  • Ysgrifennu at y wasg a chyfryngau eraill.
  • Gosod arwyddion – gorau po fwyaf!
  • Ymuno â ni.

trwy garedigrwydd Johannes Leak a The Australian

Gwybodaeth Ymgyrch


Yma gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â'n hymgyrch yn erbyn adeiladu llinellau trydan a pheilonau ledled prydferthwch Dyffryn Tywi.Ar gyfer Sioe Llandeilo:


Yn Sioe Frenhinol Cymru:

Protest 'distaw' o flaen stondin Bute Energy

Protest distaw o flaen stondin Bute Energy

ar stondin ymgyrch RE-Think

ar stondin ymgyrch RE-Think