Ymuno â ni – tanysgrifio i'n rhestr bostio

Mae ychwanegu eich enw at ein rhestr yn dangos cefnogaeth i'n hymgyrch. Mae nifer y bobl ar y rhestr yn gymorth aruthrol i ddangos barn a gwrthwynebiad y gymuned i'r cynigion niweidiol gan Green GEN Cymru/Bute Energy.

Efallai y byddwn yn anfon negeseuon e-bost atoch yn achlysurol sy'n cynnwys diweddariadau a gwybodaeth. Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth arall ac nid yw ychwanegu eich enw yn cynrychioli unrhyw ymrwymiad arall gennych.

Gallwch ddatdanysgrifio o'r rhestr unrhyw bryd, anfonwch neges e-bost atom gyda Datdanysgrifio yn nhestun y neges.


Leave empty


* sicrhewch fod y cyfeiriad e-bost yn gywir.Os hoffech gysylltu â ni i gael gwybodaeth neu i drafod unrhyw beth am yr ymgyrch, gallwch anfon neges e-bost at contact@nopylons.wales neu ddefnyddio'r ffurflen gyswllt yma.